1798 - powstaje pierwszy kościół ewangelicki, budowla dwupoziomowa
1805 - 1818 - przewaga katolików: na terenie ewangelickiej gminy powstaje 9 kościołów katolickich
1818 - 1824 - kościół i parafia ewangelicka bez pastora
1837 - grożący zawaleniem kościół zostaje zamknięty i zburzony
1838 - budowa plebanii
1842 - położenie kamienia węgielnego pod nową świątynię
1843 - oddanie kościoła o bryle architektonicznej zbliżonej do spichlerza
1864 - błędy w projekcie sprawiają, że niebezpieczną dla użytkowników budowlę trzeba po części rozebrać i gruntownie przebudować
1897 - 1898 - dobudowano absydę, zakrystię i wieżę; rozbudowany kościół ma 575 miejsc siedzących. Cesarz Wilhelm II ofiarowuje centralny witraż Jezusa Dobrego Pasterza, cesarzowa Wiktoria mszał z własną dedykacją, wymienione zostają organy, a na miejsce dawnych XVIII-wiecznych dzwonów zainstalowano dwa nowe, odlane z żelaza w Bohum (415 i 264 kG).
1905 - katolicy zamieszkujący wieś i okręg znacznie przewyższają liczebnie ludność ewangelicką
1912 - na wieży kościelnej zamontowany zostaje zegar
1919 - mocą Traktatu Wersalskiego Sobowidz zostaje włączony w obszar Wolnego Miasta Gdańska, pozostając oddalony zaledwie o 2 km od polskiej granicy.
1946 - powstaje parafia katolicka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, a pierwszym proboszczem mianowany zostaje ks. Józef Wdowiak (zmarły tragicznie w pożarze plebanii,  12 stycznia 1982 roku). Kolejni (z obecnymi tytułami) proboszczowie to:

powrót
do strony
głównej

ks. Jerzy Famuła (1973 - 1974),
ks. prałat Bogdan Napierała (1974 - 1979),
ks. Tadeusz Markiewicz (1978 - 1990),
ks. kanonik Marian Krzywda (1991 - 2007), dziekan Sopotu
ks. kanonik Krzysztof Masiulanis (od 8 grudnia 2007)